Wat betekent?

en slechts tijdelijk op deze plaats vertoefde, kan ik ook niet uitmaken, en in het Meestersboeck aangaande St. Lucasgilde heb je zijn naam te vergeefs gezocht. De plaatsnaam Thygon is mijzelf in Frankrijk verder ook niet bekend. “Quam jouw te Delft of yewers daer een pracht is”

Bij overige ‘schoelapper’ Cornelis Florisz. en korendrager Jan een Vrijenden woonden in een ‘stadstoren’ aan een vest of op de wal, waar zij voor niets huisvesting vonden. Die wal kan zijn thans weggegraven en plaats heeft gemaakt voor een wandelpad en een straat.

Voor dit 2e woonhuis luidde de opgave: “Gillis aangaande Soutelande, deur aengeven over Aryaentgen, appelcoopster, sittende vanwege de deur aangaande Soutelande, 3 haardsteden”

Kuiper Jan Maertensz had aan welke kant betreffende een gracht ‘Int Houten Hooft’ bestaan werkplaats. Behalve hem woonden daar alsnog 3 vakgenoten voor hem in de nabijheid, waar, zoowel mits elders in de plaats, ons wet of keur op een ongemak toen ons menigvuldig burenverhoor zou hebben creeert.

Sasbout’, die vóór de inlevering betreffende dit kohier de thuis van de secretaris betrok. Door een verbouwing, welke er ter plaatse kan zijn geschied, verdween het huis, dat eens een bakermat bevatte over hem op wie van toepassing kan zijn: "Hier rees een Groote zon en ging te Rostock tussen"

hun dienst waar te nemen, waarvoor ze elk daags ontvingen 7 stuivers, die wekelijks werden uitbetaald.

In ons aangaande de huizen aan de noordzijde der Nieuwe Kerk woonde ons werkman, die ‘spintewyelmaeker’ over zijn ambacht was. Het werktuig dat destijds ook in een hoogste standen der maatschappij doorgaans gebruikt en in ere gehouden werden gaat hem destijds echt een voldoend bestaan zal beschikken over verschaft.

De snijder, die voor een mindere man een schaar hanteerde, stond tussen de deftige kleermaker en een geringe lapper in. De oud-kleermaker werden wegens 3 haardsteden aangeslagen in een deel aangaande het huis met een steenhandelaar voor wie deze inwoonde.

opofferen aan een uiterst lokaal ( kan zijn niet zo publiek!!) pseudo efficiency effect , het ons nieuw stadhuis zou bekijk hier horen te bezorgen, is kortzichtig en werkt averechts tot een gehele inwoners van Noord Holland.

Aan het Bagijnhof genaderd staan we een ogenblik stil voor de poort welke er de toegang toe geeft. Jammer, het de allemaal vernielende kracht met een tijd en de functie met alweer en wind tijdens enige eeuwen haar zo deerlijk beschikken over geteisterd. Verdere vervolgens 200 (

’ Deze heette Floris Balthazars. Behalve meester in bestaan ambacht, was hij tevens één betreffende een een paar ‘quartiermeesters’ met dit derde kwartier die verantwoordelijk was wegens de optekening over een belastingplichtigen in zijn stadsdeel.

Zijn naaste naastwonende was mr. Cornelis Moius, welke ‘schoolmeester’ wordt genoemd. Blijkens de latijnse uitgang betreffende bestaan benaming, welke op bestaan Hollands wel Mooy zal hebhen geklonken, zal deze aan de Groote of Latijnsche de kleuterschool aaneengehecht zijn geweest ingeval submonitor ofwel onderwijzer, welke betrekking thans de benaming betreffende leraar, vroeger docent, bezit verkregen.

Het was een zeer gepast uithangteken wegens de industrie van de eige­tot, die in zijn thuis alsnog een ‘schoolvrou’ en een timmerman huisvestte.

Mogelijk zal één hunner in ver­rukking over des schilders talent, hem beschikken over toege­voegd: “Vous etes une merveille” of, identiek in 't Ita­liaans geuit beschikken over. Hoe het ze, een man, die dit “Principibus placuisse viris” zo volkomen beaamde, kan uit welke lofspraak aanleiding beschikken over tot uw beschikking om haar ‘verduitst’ mits geslachtsnaam met te nemen. De toevoeging betreffende ons t ofwel ons d aan een uitgang van een woord kan zijn, direct men weet, zeker Delfts. Het staat echter vast, dat Michiel Jansz. in 1600 slechts ingeval zoodanig bekend was, terwijl deze in 1608 en in een registers aangaande 1620 en 1637 M.J. Mierevelt en mr. Michiel met

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar